Pliki
Regulamin

Charakterystyka projektu

Zespół Szkół Zawodowych nr 1 im Komisji Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej jest partnerem projektu realizowanego w ramach Funduszu Grantów na Inicjatywy finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki poddziałanie 2.2.1.Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności. Liderem projektu w partnerstwie jest Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego w Białymstoku. Inni partnerzy projektu to Lubelska Fundacja Rozwoju i Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach.