Pliki
Regulamin

Materiały


Biała Podlaska 03-11-2011

Dnia 3.11.2011 uczniowie klasy II Le po raz kolejny, z wielkim zapałem, udali się na spotkanie z przedsiębiorcą. Naszym wykładowcą był Prezes firmy Rapid Pan Zenon Laszuk. Swoją prezentację rozpoczął od cytatu" Każdy dzień zaczyna się wschodem słońca , a droga do sukcesu marzeniami". Te krótkie motto było wprowadzeniem do tematu i miało nam uświadomić, że aby osiągnąć swój cel trzeba go sobie najpierw wymarzyć.

To dzięki marzeniom , planom i chęci do działania Pan Zenon Laszuk założył swoją firmę, która zajmuje się wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii.

Dowiedzieliśmy się, że nie trzeba koniecznie wykorzystywać drewna czy węgla po to, aby otrzymać energię , może nam wystarczyć słońce.

Poza ciekawymi informacjami dotyczącymi przedsiębiorstwa zapoznaliśmy się z techniką skoku ze spadochronu, gdyż Pan Prezes uprawia ten niebezpieczny sport. To jest jego hobby.

Pokazał nam, z czego składa się spadochron, powiedział ile czasu można lecieć z wysokości 4000 m ( jest to około.83s.) oraz rozłożył swój sprzęt chociaż ponowne schowanie go zajmuje nawet 20 min.

Poza wieloma cennymi radami dotyczącymi założenia firmy i ciekawostkami dotyczącymi prowadzenia firmy dowiedzieliśmy się , że istnieje wzór na szczęście i jest on bardziej skomplikowany niż niejedno zadanie z matematyki :)

Z zajęć wyszliśmy bardzo niechętnie nie tylko dlatego, że było one bardzo ciekawe, ale niestety, musieliśmy wrócić do szkoły (gdzie czekała nas kartkówka, która była bardzo trudna:)

Jesteśmy pewni, że zdobyta wiedza na pewno zaowocuje w przyszłości i uda nam się rozwiązać wzór na szczęście:)

Jesteśmy pewni, że zdobyta wiedza na pewno zaowocuje w przyszłości, i uda nam się rozwiązać wzór na szczęście:)


Zdjęcia ze spotkania z prezesem firmy Rapid Panem Zenonem Laszukiem

Biała Podlaska 28-10-2011

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na organizację wyjazdu studyjnego dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej zgodnie z poniższymi warunkami.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „ Młodzieżowa Akademia Planowania Karier (MAPKA)” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

I. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja dwóch wyjazdów studyjnych dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej do przedsiębiorstw funkcjonujących w regionie. Wyjazdy mają na celu prezentację warunków pracy na różnych stanowiskach.

II. Warunki zamówienia

 1. Wymagania odnośnie obiektu zwiedzania
  • Zakład pracy / przedsiębiorstwo/ położone w odległości nie większej niż 150 km od Białej Podlaskiej.
  • Kierownictwo firmy umożliwi zwiedzanie zakładu, prezentację warunków pracy , procesów produkcyjnych itp.
 2. Transport
  • Oferent zapewni transport/ bezpieczny dojazd i powrót dla 35 osób ( uczniowie klasy II LE ZSZ nr 1 w Białej Podlaskiej i 5 opiekunów) na trasie Biała Podlaska – Zakład Pracy położony w odległości nie dalszej niż 150 km od Białej Podlaskiej.
  • Oferent zapewni transport autokarem sprawnym technicznie, spełniającym wymogi obowiązujących przepisów o transporcie osób w krajowym transporcie drogowym
  • Oferent z odpowiednim wyprzedzeniem zgłosi datę i miejsce odjazdu do Komendy Miejskiej Policji w Białej Podlaskiej celem sprawdzenia stanu technicznego , ważności badań technicznych pojazdu oraz trzeźwości kierowcy.
 3. Wyżywienie
  • Oferent wyjazdu zapewni na trasie przejazdu wyżywienie dla 35 osób . Wyżywienie obejmuje: obiad dwudaniowy z deserem: zupa min. 300g, drugie danie / porcja mięsa, ziemniaki, surówka/ napoje do obiadu / kompot lub sok/
 4. Ubezpieczenie
  • Oferent zapewni wszystkim uczestnikom ubezpieczenie NNW/ suma ubezpieczenie niemniejsza niż 10,000,00PLN/ na czas wyjazdu i transportu.
 5. Opieka medyczna
  • Oferent zapewni opiekę lekarską w koniecznych przypadkach, polegającą na wezwaniu lekarza lub odwiezieniu uczestnika do przychodni/ szpitala bezpłatnym transportem
 6. Termin realizacji do 10 12.2011 r.

III. Informacje ogólne

IV. Opis sposobu przygotowania oferty

„OFERTA –NA ORGANIZACJĘ DWÓCH WYJAZDÓW STUDYJNYCH”. oraz danymi Oferenta i numerem faxu.

V. Zawartość oferty

Oferta powinna zawierać :

VI. Kryteria oceny ofert

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami: cena 100%. Oceniana będzie cena brutto.

VII. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej ul . Piłsudskiego 36 do dnia 10 listopada 2011 do godziny 10 00

VIII. Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Białej Podlaskiej ul . Piłsudskiego 36 dnia 10 listopada 2011 o godzinie 13 00


Pliki do pobrania:
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
Załącznik nr1